Call Us Now +389 (0) 48 432 553 | Aleksandar Makedonski 1G/13 7500 Prilep, Republic of North Macedonia

Privacy Policy

Политика за приватност – Превземи PDF

Политика за користење на колачиња – Превземи PDF

Одлука за определување на офицер за заштита на лични податоци – Превземи PDF

Заштита на лични податоци – Превземи PDF

 

Барања – Законски обврски за превземање

Барање на субјект за потврда и пристап до лични податоци, ОБРАЗЕЦ 1 – Превземи PDF

Барање на субјект за потврда и пристап до лични податоци, ОБРАЗЕЦ 2 – Превземи PDF

Барање на субјект за потврда и пристап до лични податоци, ОБРАЗЕЦ 3 – Превземи PDF

Барање на субјект за потврда и пристап до лични податоци, ОБРАЗЕЦ 4 – Превземи PDF

Барање на субјект за потврда и пристап до лични податоци, ОБРАЗЕЦ 5 – Превземи PDF

Барање на субјект за потврда и пристап до лични податоци, ОБРАЗЕЦ 6 – Превземи PDF

Приговор за обработка на цели за дигитален маркетинг – Превземи PDF